Lidmaatschapformulier

Je geboortedatum

Indien u een (Seizoens)ClubCard heeft, vul onderstaand dan het kaartnummer (getallen bij de barcode) en relatienummer in arcode). Dit nummer is nodig voor het bestellen van kaarten voor uitwedstrijden.

Als u een seizoenskaart heeft op welke plek zit u dan?Indien u geen (S)CC heeft, wilt u dan via de SV gratis een Clubcard aanvragen?

Uw lidmaatschap start op het moment dat wij uw contributie op onze rekening hebben ontvangen. De contributie van €17,50 of €15 (onder de 18 of ouder dan 65 jaar) kunt u overmaken op rekeningnummer NL92RABO0104253223 t.n.v. SV De Gouden Korenaren en onder vermelding van 'Lidmaatschap'.
De contributie van elk volgend jaar van lidmaatschap willen wij graag op een eenvoudige en snelle wijze innen. Daarom kiezen wij voor het automatische incassering. Met het invullen van dit formulier geeft u de vereniging toestemming voor het incasseren van de jaarlijkse contributie als u langer dan één jaar lid bent.

Uw volledige IBAN rekeningnummer t.b.v. automatische incassering (toekomstige) contributie:

Voorwaarden:

* Ik verleen toestemming aan de vereniging voor het automatisch incasseren voor elk volgend jaar van lidmaatschap

* Ik ga akkoord met opname in de mailinglijst van de vereniging, zodat ik altijd op de hoogte blijf van het laatste nieuws, activiteiten en bijeenkomsten.

* Ik verklaar kennis te hebben genomen van het huishoudelijke reglement, het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en ben ervan bewust dat het ik bij het versturen van dit formulier een betalingsverplichting aanga met SV De Gouden Korenaren. De Vereniging behoudt zich het recht voor om uw aanmelding te weigeren, waarbij de betalingsverplichting komt te vervallen. Indien u dit vakje niet aanvinkt, zijn wij niet in staat uw aanmelding in behandeling te nemen!

* verplicht veld